Roundup Flex 5 l

Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!!

ROUNDUP FLEX 5 l -  je postřikový neselektivní (totální) herbicidní přípravek ve formě kapalného rozpustného koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech a k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách. Roundup Flex rychle proniká do listů rostlin a proto je odolný dešti 1 hodinu po použití, aplikovatelný na rosu, účinný i za nízkých teplot.

Image
Obsah: glyphosate-IPA 588 g/l
Cena Agromanualshop.cz: 2200 Kč

 

Výhody postřiku Roundup Flex oproti Roundup Klasik:

 • účinkuje i v nepříznivých podmínkách (+2°C až 30°C, min. vzdušná vlhkost 50 %)
 •  funkční, i když je zima, vedro, sucho nebo při použití s tvrdou vodou, za rosy i chladna
 •  odolává dešti už hodinu po aplikaci
 •  rychle účinkuje - u jednoletých plevelů se může půda upravovat již za 6 hodin po aplikaci, u vytrvalých plevelů  za 2-4 dny (2 dny na pýr a čirok při plné dávce).
 •  široké využití během roku na celé farmě
 •  zkrácený kultivační interval
 •  ochranná vzdálenost 0 m při použití trysek 75 %
 •  nové složení přípravku snižuje úlet kapiček při postřiku
 •  obsahuje o 33% více aktivní účinné látky glyphosate, než Roundup Klasik
 •  nová technologie smáčedla
 •  Roundup Flex je flexibilnější, rychlejší a výkonnější než Roundup Rapid

 

Použití postřiku Roundup Flex:

lesní porosty plevele, nežádoucí dřeviny 2,3-5,2 l/ha 200 l vody /ha aplikace opakovaná do max. 7,5 l/ha
nezemědělská půda nežádoucí vegetace 2,3-4,7 l/ha 300 l vody /hamax. aplikace opakovaná do max. 7,5 l/ha
lesní školky buřeň 2,3-3,7 l/ha 200 l vody /ha max. 1x
nezemědělská půda bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy 5,1-7,5 l/ha 300-400 l vody /ha jpostřik plošný, aplikace opakovaná do max. 7,5 l/ha
nezemědělská půda bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy 4% jednotlivé rostliny, max. 1x
zavlažovací kanály plevele pobřežní, nežádoucí dřeviny 3,7 l/ha 200-300 l vody /ha aplikace opakovaná do max. 7,5 l/ha
železnice nežádoucí vegetace 3,7-7,5 l/ha 300 l vody /hamax. aplikace opakovaná do max. 7,5/ha
orná půda pýr plazivý, plevele vytrvalé 2,3-3,7 l/ha 200 l vody /hamax. po sklizni, max. 1x
orná půda plevele jednoleté 1,4-2,3 l/ha 200 l vody /hamax. po sklizni, max. 1x
jádroviny, peckoviny mimo broskvoň, réva vinná svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá 5,6 l/ha 200 l vody /hamax.  OL 14 dnů pro révu, OL AT pro jádroviny a peckoviny, aplikace opakovaná do max. 7,5 l/ha
sady ovocné, aleje a jiné porosty likvidace pařezů, potlačení pařezové výmladnosti, hubení výmladků 4% nátěr, postřik, max. 1x
lesní hospodářství - prořezávky a probírky hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti 4% nátěr, postřik, max. 1x
cukrovka, brambor, jahodník plevele přerostlé 0,9-1,4 l/ha (23-38 % roztok) OL 30 dnů pro brambor a cukrovku, aplikace knotovým rámem (jahodník jen po sklizni), max. 1x
kukuřice Roundup Ready mimo množitelské porosty plevele jednoleté, plevele vytrvalé 4,5 l/ha 200 l vody /ha postemergentně, aplikace dělená ve 2 dávkách, max. 4,5 l/ha za vegetaci
louky, pastviny obnova TTP 2,35-4,7 l/ha 200 l vody /hamax. aplikace opakovaná do max. 7,5 l/ha, OL 21 dní
louky, pastviny retardace 0,35 l/ha 100 l vody /hamax. aplikace opakovaná do max. 7,5 l/ha, OL 21 dní
brambor, cukrovka, kukuřice, slunečnice, sója a jiné plodiny plevele jednoleté 1,4-2,3 l/ha 100-150 l vody /ha před setím, max. 1x
brambor, cukrovka, kukuřice, slunečnice, sója a jiné plodiny pýr plazivý, plevele vytrvalé 2,3-3,7 l/ha 100-150 l vody /ha před setím, max. 1x
hrách, peluška mimo množitelské porosty pýr plazivý, plevele vytrvalé, 2,3 l/ha 200 l vody /ha max. 1x
len mimo množitelské porosty pýr plazivý, plevele vytrvalé, 2,3-2,8 l/ha 200 l vody /ha před sklizní 8-10 dnů, max. 1x
lesní hospodářství, lesní půda -chemická příprava pro obnovu lesa plevele, nežádoucí dřeviny 2,3-5,2 l/ha 200 l vody /ha max. 1x
obilniny mimo množitelské porosty plevele jednoleté 1,4-2,3 l/ha 200 l vody /hamax. max. 1x
obilniny mimo množitelské porosty pýr plazivý, plevele vytrvalé 2,3 l/ha 200 l vody /hamax. max. 1x
řepka olejka mimo množitelské porosty plevele vytrvalé, pýr plazivý, 2,3-2,8 l/ha 200 l vody /hamax. max. 1x
jádroviny, peckoviny mimo broskvoň, réva vinná pýr plazivý, pcháč, mléč 2,3-3,7 l/ha 200 l vody /hamax. OL 14 dnů pro révu, aplikace opakovaná do max. 7,5 l/ha
jádroviny, peckoviny mimo broskvoň, réva vinná turanka kanadská 2,25 l/ha 200 l vody /hamax. OL 14 dnů pro révu, aplikace opakovaná do max. 7,5 l/ha

Aplikační poznámky:
Sady ovocné, aleje a jiné porosty
Nátěr či postřik pařezů je nutno provést do 8-9 hodin po řezu kmínků.
Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim. Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 4 % vodním roztokem.

Lesní hospodářství -prořezávky a probírky (hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti)
K potlačení zmlazování pařezů se používá nátěr pařezů nebo postřik pařezů 4 % vodním roztokem. Ošetření pařezů je nutno provést do 8-9 hodin po prořezání kmínků. Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim. Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 4 % vodním roztokem.

Lesní hospodářství, lesní půda - chemická příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesa
Při přípravě pozemků před zalesňováním se ošetřuje po plném vývinu nežádoucí vegetace. Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 5,2 l na ha.

Lesní porosty
V kulturách jehličnanů (s výjimkou modřínů) při aplikaci přes vrcholky stromků se ošetřuje až po vyzrání letorostů, tj. v srpnu až září, dokud je nežádoucí vegetace v plném růstu a listy jsou zelené. Při použití dávky nad 2,3 l/ha je nutno vyhnout se postřiku přes vrcholky stromků a účinným způsobem zamezit úletu postřikové kapaliny na kulturu (trysky s krytem).
Aplikace během vegetačního období jehličnatých a listnatých dřevin je možná pouze při účinném clonění úletu postřikové kapaliny, tj. použitím postřikovačů s kryty trysek.
Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. Proti hasivce orličí se ošetřuje až v době, kdy jsou čepele plně vyvinuté, tj. od poloviny srpna do konce září. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 5,2 l na ha, popřípadě aplikaci po několika týdnech opakovat. Na přesličku rolní přípravek nepůsobí.

Lesní školky
Komposty se ošetřují od července do poloviny září. Na úhorovaných produkčních plochách se provádí předseťová aplikace před síjí nebo školkováním, při plném růstu plevelů. Na záhonech se zaškolkovanými sazenicemi jehličnanů (mimo modřín) se provádí ošetření maximální dávkou 2,3 l na 1 ha koncem srpna nebo začátkem září po vyzrání letorostů. Pokud je nezbytně nutné ošetřovat dříve, nebo jedná-li se o sazenice listnáčů, pak musí být sazenice chráněny ochranným krytem.

Kukuřice Roundup Ready - mimo množitelské porosty
1. aplikace: 2,25 l na 1 ha ve 200 l vody, v období 2 - 4 listů kukuřice
2. aplikace: 2,25 l na 1 ha ve 200 l vody, v období 5 - 8 listů kukuřice
Aplikuje se na vzešlé plevele. Maximální velikost plevelů při aplikaci 10 cm.
Aplikaci neprovádějte později než ve stádiu plně vyvinutého 8. listu kukuřice.

http://www.agromanualshop.cz/roundup-flex-5l/