Roundup a jeho použití

Systémový neselektivní herbicid Roundup od firmy MONSANTO patří mezi tzv. totální herbicidy, které hubí plevele přes listy přímo od kořenů a tím dokáže vyhubit i vytrvalé plevele. Účinnou látkou herbicidu je glyphosate (glyfosát), kdy základní obsah je 360 g (ve formě soli IPA 460 g)  a 180 g smáčedla na 1 l přípravku u nejpoužívanějšího Roundupu Klasik Pro roundup klasik pro.  Nejvíce účinné látky má Round Flex roundup flex (588 g/l).

Z hlediska bezpečnosti lidí, zvířat a životního prostředí je postřik Roundup, respektivě  úč.l. glyfosát jedním z nejneškodlivějším herbicidem na světě. Jeho toxicita je nižší než toxicita kuchyňské soli a dosahuje poloviny toxicity acylpyrinu. Glyfosát se v půdě a sedimentech pevně váže na jíl a organickou hmotu, takže nemůže být přijímán kořeny necílových rostlin a je velmi rychle odbouráván (inaktivován) mikrobiálními pochody. Použití  v II. OP  povrchových a podzemních vod.

Pro správnou aplikaci a použití přípravku Roundup k hubení nežádoucích plevelů a vegetace musí být  tyto plevele vzešlé (nejlépe 10-20 cm) s vytvořenou dostatečnou listovou plochu. Roundup (randap) je optimální postřik na plevel, který se aplkuje za teplého, vlhkého a slunného počasí, dostatek půdní vlhkosti, nejlépe na čistou listovou plochu (po dešti). Při aplikaci přípravku nesmí dojít k úletu postřikové jíchy na sousední kulturní plodiny!! Jednoleté plevele odumírají průměrně za 5-10 dní, vytrvalé plevele za 2-4 týdny, kdy účinná látka glyphosate dostatečně pronikne až do kořenů a oddénků vytrvalých rostlin ( např. pýr plazivý). Příznaky účinku jsou vadnutí, žloztnutí a postupné usychání. Nepůsobí na nenaklíčená semena uložená v půdě.

Dávkování přípravku Roundup je v rozmezí 2-10 l/ha při 100-200 čisté vody. Ve většině případů postačuje dávka 4-6 l/ha (40-60 ml/2-4 l vody/100 m2). Vyšší dávka postřiku se zvolí za nepříznivých podmínek nebo při výskytu obtížně hubitelných plevelů - svlačce, křídlatka, kopřiva, bolševník... 

Hlavních oblasti použití totálních herbicidů Roundup:

1. Roundup Klasik Pro, Roundup Biaktiv, Roundup Flex - hubení pýru plazivého  a ostatních plevelů na zemědělské, orné nebo nezemědělské půdě - veřejné plochy, železnice, údržba kolem silnic, budov, parkoviště, sportovní areály, chodníky, autobazary,.....

2. Roundup Klasik Pro, Roundup Biaktiv - ovocné sady a vinice - likvidace pýru plazivého, svlačce rolního, pcháče rolního, turanu kanadského a jiných víceletých a jednoletých plevelů. Hubení plevelů před výsevem obilovin a řádkových kultůr (např.brambor). Lesnictví - ničení plevelů a nežádoucích houštin a náletových dřevin, pařezové výmladnosti postřikem v pruzích, s ochrannou krytkou (školky) nebo celoplošně. Obnova pastvin - vyhubení přestárlých zaplevelených zatravněných ploch před kultivací nebo celkovou obnovou.

3. Roundup Biaktiv - vodní plevele - hubení rákosu a jiných vodních plovoucích a vynořených plevelů, odstranění břehových rostlin v odvodňovacích nebo zavlažovacích kanálech, rybnících, vodních pochách a nádržích.

4. Roundup Expres, Roundup Fast - likvidace plevele  při hobby použití na zahrádách a chalupách, kolem domů, stromů, záhonů, plotů, zámkové dlažbě apod.

Přednosti jednotlivých druhů přípravků Roundup:

Roundup Klasik Pro roundup klasik pro
Základní, nejčastěji používaný a cenově nejdostupnější varianta herbicidu. Bezpečné a široké uplatnění. Působení  postřiku se projeví za 10-14 dní. Snížení účinku dešťěm do 6 hodin.

Roundup Biaktiv roundup biaktiv
Nejlepší ekotoxikologické vlastnosti, vylepšená účinnost na vytrvalé plevele, specialista na použití v ekologicky citlivých oblastech, dvakrát rychlejší odbourávání při styku s půdou, rychlost účinku do 48 hodin.

Roundup Flex  roundup expres
Rychle proniká do listů rostlin a proto je odolný dešti 1 hodinu po použití, aplikovatelný na rosu, účinný i za nízkých teplot. Obsahuje o 33% více účinné látky glyphosate, než Roundup Klasik. Kultivace půdy již za  6 hodin nebo 2 dny.

Roundup Expres Roundup Expres
Praktický předem namíchaný  herbicid v unikátním tlakovém postřikovači k okamžitému použití. Viditelný účinek již za 6 hodin.

Roundup Fast roundup gel
Vhodné balení k okamžitému použití. Ekologický postřik na plevele (eko herbicid) je  vhodný  pro použití v eko farmách nebo při bio pěstování. Vhodný na menší plochy. Velmi rychlý vizuální efekt hubení plevelů již po 3 hodinách (vadnutí). Skvělý pomocník pro zahrádkáře.